Het Westlandse Boekengala is een initiatief van Schrijvers tussen de Kassen, i.s.m. Westland Cultuurweb, Bibliotheek Westland en WestlandTheater De Naald.

Tijdens de Boekenweek zal de komende jaren de Naald één dag worden omgetoverd tot dé Westlandse hotspot voor literatuur. Dichters, schrijvers, lezers en andere cultuurminnaars zijn welkom voor een gevarieerd programma van verhalen, gedichten, toneel, muziek, cabaret en andere kunsten. Met een vrolijke tint, modern opgezet en met natuurlijk de mogelijkheid te dansen en het glas te heffen. Bedoeling is dat op deze avond liefhebbers en professionals, amateurschrijvers, -dichters en lezers elkaar ontmoeten en feestvieren. In de programmering worden acts van landelijk bekende professionals verbonden met acts van eigen bodem door Westlandse getalenteerde amateurbeoefenaars. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk om het evenement open te stellen voor jongeren vanaf 16 jaar. Wij zetten in op vernieuwing en verbreding van het literaire publiek en het verbinden van diverse kunstdisciplines.

Schrijvers Tussen de Kassen wil het Boekenbal tijdens de Boekenweken van 2017, 2018 en 2019 in ieder geval drie maal organiseren met de stellige verwachting dat het daarna niet meer weg te denken zal zijn uit het Westlandse culturele leven.

 

Doelstellingen:

‘Schrijvers tussen de Kassen’ wil met het Boekengala een aantal dingen bereiken. Als vereniging voor schrijvers en dichters heeft zij het uitgangspunt om verbindingen te leggen: met het publiek, tussen schrijvers en dichters onderling en met andere kunstdisciplines. Daarnaast heeft zij als doelstelling een divers podium te bieden voor Westlandse en niet-Westlandse literatuur. Zij presenteert zich op festivals en met literaire cafés, via de media en door de verkiezing van de Westlandse Streekdichter. Het Westlands Boekengala is een uitstekende mogelijkheid om deze doelstellingen te bereiken en de bekendheid en groei van de literatuur in het Westland een nieuwe impuls te geven.

 

De belangrijkste doelstellingen bij de organisatie van het Westlands Boekengala zijn:

  • Het op de kaart zetten van een jaarlijks evenement dat stevig verankerd is in het Westlandse cultuuraanbod. Naar voorbeeld van het landelijke Boekengala, maar met een Westlandse twist. Zodat schrijven en dichten, literatuur  en lezen eenmaal per jaar vol in de schijnwerpers staan.
  • De uitwisseling bevorderen tussen professionele (landelijk bekende) schrijvers en dichters enerzijds en liefhebbende (plaatselijke) amateurschrijvers en dichters anderzijds.
  • Verbinding leggen tussen lezers en schrijvers, tussen dichters en publiek.
  • Verbinding leggen tussen Westlandse literatuur en andere Westlandse kunstdisciplines als muziek, theater, cabaret en beeldende kunst.
  • Een jong publiek betrekken via het middelbaar onderwijs, en dit in contact brengen met levende literatuur in al zijn rijkdom.

 

Bereik en doelgroepen:

Met het Westlands Boekenbal  wil “Schrijvers tussen de Kassen” een evenement neerzetten dat door een kwalitatief hoogstaande programmering, in een feestelijke setting met verrassingseffecten, bijdraagt aan de inhoud en groei van de literatuur in Westland. Zo kiest Bibliotheek Westland er heel bewust voor om het jaarlijks beschikbare budget voor de Boekenweek in te zetten voor dit evenement. Niet slechts één dichter of schrijver wordt uitgenodigd om in Westland op te treden maar een keur van artiesten die allen op hun eigen manier invulling geven aan hun literaire opdracht. Van sneldichten tot taalkunst enzovoorts.